top of page

AGAB Levererar Begagnad Travers till T&T Pålsson Sweden


DEMAG travers nedmonteras för transport

AGAB, ledande inom tillverkning och försäljning av industriell utrustning, har levererat en begagnad travers till T&T Pålsson Sweden.


Denna leverans är inte bara en indikation på AGAB:s förmåga att tillhandahålla högkvalitativa begagnade utrustningar, utan det understryker också företagets fokus på hållbarhet. Genom att välja att återanvända utrustning istället för att återvinna den, bidrar både AGAB och T&T Pålsson Sweden till att minska avfall och miljöpåverkan samtidigt som man uppnår kostnadsbesparingar.


"Vi ser detta som en vinst för både våra kunder och för miljön. Genom att återbruka utrustning minskar vi inte bara kostnader för våra kunder, utan vi minskar också vår gemensamma miljöpåverkan genom att undvika onödig produktion och avfallshantering.", Anders Gleerup, VD, AGAB


Vi tackar även Jinerts som återigen stod för ett proffsigt genomfört nedmontage och en säker transport till kund.

9 visningar

Comments


bottom of page