top of page

VERKTYGSHANTERING

COILHANTERING

SMÖRJSYSTEM

COIL- OCH VERKTYGSHANTERING

Coil Cart CT 20 for 20 tonnes coils

COILTRUCK

Våra coiltruckar har i grunden samma konstruktion som våra verktygsväxlare men är anpassade för att hantera coils.

Vår strävan av att korta ned ställtider i en säkrare arbetsmiljö blir komplett med våra system för transport av coils.

Coil turner CV 10

COILVÄNDARE

  • snabb och smIdig hantering av tunga coils.

  • säker hantering, minskar olyckorna.

  • besparar personalen förslitningsskador.

  • eliminerar skador på coils

DIE SPLITTER

VERKTYGSDELARE

Våra verktygsdelare möjliggör en enklare och säkrare hantering av verktyg upp till 50 ton.

Verktysgdelaren anpassas efter era behov.

SMÖRJSYSTEM

Felt lubricator

FILTSMÖRJARE

COIL LUBRICATOR

COILSMÖRJARE

SHEET LUBRICATOR

ÄMNESSMÖRJARE

SPRAY SYSTEM

SPRAYSMÖRJARE

MAGNETSYSTEM

Spridarmagnet

SPRIDARMAGNET

SWEEPER

SPÅNSAMLARE

Mer info

Använd formuläret nedan eller kontakta någon av oss direkt

Tack! Vi hör av oss.

* obligatoriskt fält

Kontaktpersoner

Anders

SÄLJ | PROJEKT | VD

Anders Gleerup

INKÖP | SÄLJ | EKONOMI

Andreas Heinbockel

Andreas
Conny

SÄLJ | MARKNAD

Conny Hertzberg

bottom of page